داور داخلی  و بین المللی

خانه/داوری

قوه قضائیه


داور بین المللی و داخلی  (تجاری و حقوقی)

 متخصص حکمیت، داوری ومیانجی گری

داوری در اختلافات

سوابق تخصصی

 حل و فصل اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان      :

حل و فصل اختلاف های  انواع قراردادها   

قراردادهای فنی و مهندسی

 قراردادهای مشاوره و خدمات  

قراردادهای ساخت یا خرید و فروش کالا و ماشین آلات  

قراردادهای نمایندگی فروش و توزیع کالا  

 قراردادهای اعطای لیسانس و امتیاز  

قراردادهای پیمانکاری

تنظیم انواع قراردادها  

آخرین مطالب