عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان

خانه/نظام مهندسی ساختمان

عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان


عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان (دوره پنجم)

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان(دوره پنجم)   

عضو شورای اسلامی شهر کرمان(دوره سوم )

 

 

 

سوابق تخصصی

  • نائب رئیس  فنی و مهندسی، شورای اسلامی شهر کرمان (بمدت 6سال)
  •  عضو کمسیون ماده 100 شهرداری (دوره سوم شورا)
  •  عضو کمیسییون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (بمدت 4 سال)
  • عضو کارگروه معماری و شهرسازی استان کرمان(بمدت 4 سال)
  • عضو شورای فنی استان کرمان (بمدت 4سال)
  • عضو  کمیسیون های حل و اختلاف مالیاتی(بمدت 6 سال)
  •  رئیس کمیسیون تخصصی رشته راه وساختمان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری
  • مجری ساختمان های مسکونی و اداری و صنعتی

آخرین مطالب

گزارش تصویری

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه فولاد سیرجان

مشاهده تصاویر

پروژه نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

پروژه نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

مشاهده تصاویر